BKK investerer i fiberkabel mellom Vestlandet og Storbritannia

BKK og partnerne i et konsortium skal bygge en 700 km lang fiberkabel mellom Norge og Storbritannia. Med transportkapasitet på inntil 160 terabits pr sekund vil den undersjøiske fiberkabelen øke datakapasiteten mellom Vestlandet og utlandet betydelig.

- Norge har historisk sett hatt betydelige begrensinger i fibernett og kapasitet nasjonalt og internasjonalt. De fleste forbindelsene går ut av landet i øst. Dette har gjort at vi ikke har vært relevant nok for en del større internasjonale datasenteraktører. BKK har gjennom utbygging av denne kabelen, og vårt nasjonale stamnett tatt en viktig rolle for å forbedre dette, sier Svein Kåre Grønås, konserndirektør for Forretningsområdet Entreprenør og Marked, BKK

Knytter resten av verden til Vestlandet
Gjennom Englandskabelen kobles Norge sammen med sentrale digitale knutepunkt som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg. Det betyr at Norge kobles på de store datasenter-knutepunktene i Irland, Danmark og Sverige, steder der aktører som Microsoft, Facebook, Google og Amazon allerede har store datasentre.

Sammen om vekst i Vest
BKK investerer sammen med Lyse, Haugaland Kraft, Ryfylke IKS, Green Mountain og Hatteland Group for å realisere kabelen til Storbritannia. Kabelen vil ha en kostnad i størrelsesorden rundt en halv milliard kroner og BKK vil ha en betydelig eierandel på 21 %. Byggingen av kabelen mellom Norge og Storbritannia (UK) starter like over nyttår i 2020, og forventes ferdigstilt i 2021. Altibox får det kommersielle ansvaret og blir operatør for fiberkabelen i Nordsjøen.

Styrker den digitale infrastrukturen i Norge
Kabelen vil bestå av 8-12 fiberpar og legges fra Stavanger til Newcastle. I dag rutes 90 % av datatrafikken via Oslo, gjennom Sverige og videre til Danmark, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har tidligere konkludert med at dette er en sårbar situasjon for Norge. Med den nye Englandskabelen får vi en ny digital motorvei ut av landet, og for næringslivet på Vestlandet vil dette redusere forsinkelser i datatjenestene.

Betyr mye for BKKs nye fiberstamnett
For mange bedrifter er Internett et av de viktigste arbeidsredskapene. Når stadig flere går over til skybaserte løsninger, er det en reell fare for at trafikken strupes. Uten et Internett som er stabilt, raskt og sikkert, mister man uten tvil et konkurransefortrinn. En ting er at den daglige arbeidshverdagen skal flyte med rask tilgang til filer som er lagret i skyen, en annen ting er når det handles i valuta og du må treffe på millisekundet.

- BKK har bygget et helt nytt fiberstamnett i Sør-Norge som knytter sammen Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Når den nye Englandskabelen kobles til stamnettet vil dette styrke BKKs digitale infrastruktur, og vi vil kunne tilby kundene enda bedre tjenester. BKK er allerede godt posisjonert i det profesjonelle markedet med infrastruktur koblet opp mot flere datasentre i Norge, samt et eget produkt for digital transport mellom datasentre (Datacenter Interconnect), sier John Henrik Glette, divisjonssjef i BKK Digitek.

Gjør Vestlandet mer attraktivt for datasentre
Med den nye Englandskabelen vil Vestlandet ha alle forutsetninger for å tiltrekke store aktører innen datasenterindustrien. Vi har rikelig tilgang på fornybar og rimelig energi, stabile og forutsigbare politiske forhold, og et relativt kjølig klima. Datasentre betyr vekst i regionalt næringsliv, etterspørsel etter digital transport, og bruk av innestengt fornybar vannkraft.

Eierposter

Lyse Fiberinvest AS37.432%
Ryfylke IKS0.724%
BKK Digitek AS20.747%
Green mountain AS2.018%
Haugaland Kraft AS26.278%
Jacob Hatteland Holding AS8.103%
Polysys AS4.698%