Evanger kraftverk

Evanger er BKKs største kraftverk.

Artikkelbilde

  • Bygget i 1969
  • Årlig produksjon: 1377 GWh
  • Strøm til ca. 86 000 husholdninger

Evanger kraftverk hører til Eksingedals- og Teigdalsvassdraget

Om kraftverket

Evanger kraftverk er plassert 1 500 meter inne i fjellet. Askjellsdalsvatnet er inntaksmagasinet. Driftstunnelen mellom Askjellsdalsvatnet og Evanger kraftstasjon er på hele 34 kilometer og var i sin tid verdens lengste vanntunnel.

Maskinsalen i kraftstasjonen er også ruvende. I alt er det tatt ut 45 000 kubikkmeter fjell for å gi plass til installasjonene.

Utbyggingen av Evanger startet i 1963 og strakte seg over en 20-årsperiode. Utbyggingen krevde store ressurser. Anleggsaktiviteten nådde et høydepunkt rundt 1965, da anleggsstaben talte ca. 500 mann.

Teknisk informasjon

KraftverkEvanger
KommuneVoss
Nedslagsfelt254,3 km2
Tilsig700,8 mill m3
Driftstunnel, lengde34,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt30 m2
Fallhøyde770 m
Ytelse330 MW
Turbin3 pelton
Midlere årsproduksjon1377 GWh
Ferdig utbygd1969/1977