BKK tilbyr landstrøm til norske havner

BKK samarbeider med Bergen havn om å bygge Europas største landstrømanlegg, slik at skip kan bruke ren, norsk strøm når de ligger til kai.

BKK samarbeider med Bergen havn om å bygge Europas største landstrømanlegg, slik at skip kan bruke ren, norsk strøm når de ligger til kai. Det nye selskapet kalles Plug AS og bidrar til redusert luftforurensning i Norges mest trafikkerte fra cruisehavn fra forbrenning av store mengder fossile drivstoff.