Internett er ikke i skyen. Det er på havets bunn.

Tar du for gitt at du har internett? Det ventes en formidabel økning i internettrafikken. Det er grunn til å spørre: Er Norge klar for økningen av internettrafikken?

– Ifølge prognoser fra Cisco kommer hver og en av oss til å bruke 85 GB datatrafikk hver måned innen år 2022.

Det sier Sturle Drageset, kommersiell direktør i BKK. Hver dag møter han mange som har utfordringer med både stabilitet og hastighet på jobbnettet, noe som fører til ineffektive og kostbare arbeidsdager.

Økningen i nettrafikken har steget raskere enn utbyggingen av internettlinjene. Det kan bety problemer i fremtiden.

For enkeltpersoner kan det bety at videoen ikke begynner å spille av når den skal. For bedrifter kan det sette store deler av deres arbeidshverdag på spill.

– For mange bedrifter er internett et av de viktigste arbeidsredskapene. Når stadig flere går over til skybaserte løsninger, er det en reell fare for at trafikken strupes. Uten et internett som er stabilt, raskt og sikkert, mister man uten tvil et konkurransefortrinn, sier Drageset og legger til:

– Hvis ikke det blir tatt grep, kan vi gå en treg fremtid i møte. Det betyr ikke bare at bedriften din kan sakke akterut i konkurranse med andre, men også regionen som helhet. På nasjonalt plan kan utvikling og muligheter forsvinne. Det er for eksempel allerede noen slag vi har tapt mot andre land når det gjelder etablering av datasentre.


Digital motorvei

For å møte fremtidens krav til datatrafikk har BKK gått i gang med et storstilt prosjekt: Legging av ny fiberkabel fra Bergen til Stavanger. Fiberkabelen blir en viktig del i fiber-stamnettet som binder sammen byene langs kysten, fra Bergen til Kristiansand, og videre mot Oslo.

– Dette blir den nye motorveien for datatrafikk med fri fartsgrense. Fiberkabelen vi legger nå sørger for en mer robust og sikker fiber-infrastruktur, sier Drageset begeistret, og legger til:

Når vi legger fiberkabelen under vann sørger vi for to viktige ting: den korteste veien og en trygg plassering som ikke blir påvirket av dårlig vær.

Det er ikke tilfeldig at det er BKK som står bak prosjektet.

– Som det største kraftselskapet på Vestlandet, og med det et av de største i landet, har vi noen store fordeler som blant annet uovertruffen tilgang på fornybar og rimelig energi. En annen fordel er at vi har 25 års erfaring med fiber. Vi har derfor inngående kompetanse på både nettverk og infrastruktur, sier Drageset.

Samtidig har BKK et samfunnsansvar som de tar på alvor og tar derfor initiativet til å sørge for utbygging av et fibernettverk som kan møte fremtiden.

Knytter sammen Norge til resten av verden – og Vestlandet til Østlandet

Leggingen av den nye fiberkabelen er en del av et større stamnett som knytter sammen Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Gjennom samarbeid med andre aktører, har BKK direktelinjer til Amsterdam og Oslo hvor vi møter de store skytjeneste-leverandørene som Microsoft, Google og Amazon. Om den planlagte direkteforbindelsen til England blir en realitet, vil den nye fiberkabelen til BKK bli en sentral del av denne veien. Det er godt nytt for alle internettbrukere i landet.

– Hver gang du setter på en ny episode av din favorittserie, sendes det data fra datasentrene til deg. Innholdsleverandører som YouTube og Netflix er avhengig av å ha data lagret nært brukerne sine, og i tillegg at linjene er raske og stabile. Den nye fiberkabelen vi legger nå, er med på å sikre at du får med deg hva som skjer i neste episode, og at dataene du har lagret i skyen alltid er tilgjengelig innen kort tid.

Egen høykapasitetsforbindelse

For bedriftkritiske operasjoner som krever høy kapasitet og sikkerhet, har BKK en egen løsning kalt datacenter interconnect.

– Mellom syv ulike datasentre i Norge, får du egne linjer som sørger for trygge og raske linjer med høy oppetid. Ved å bygge nettverket rundt vårt kjernenett får bedriften en løsning der du kan stole på at vi får datatrafikken fra et senter til det andre uten problemer, forklarer Drageset.

Lys fremtid for mørk fiber

I jakten på raskere, mer stabile og trygge internettlinjer, er mørk fiber en løsning flere bedrifter viser interesse for. Er du ikke veldig interessert i internettlinjer, er mørk fiber et fremmedord. I all enkelhet betyr det at en bedrift har tilgang til egne fiberpar. Det betyr enestående hastighet og sikkerhet.

– Mørk fiber er et eget fysisk fiberpar som en bedrift leier av oss. Dermed er det ingen andre som får benyttet linjen, og bedriften har dermed en lynrask motorvei helt uten kø. Sikkerheten er også større da, forklarer Drageset.

For mange bedrifter er det viktig å ha egne linjer, og hos BKK kan du få nettopp dette.

– Det er mulig å kjøpe seg inn på linjene. Da får du hovedveien mellom de største datasentrene.

Når millisekundene teller

For enkelte bedrifter er det helt essensielt at de har en internettlinje som er lynrask og til å stole på. En ting er at den daglige arbeidshverdagen skal flyte med rask tilgang til filer som er lagret i skyen, en annen ting er når det handles i valuta og du må treffe på millisekundet.

– Vi har eksempler på bedrifter som skal gjennomføre store internasjonale kjøp. Da gjelder det å treffe riktig med valutaen. Tregheter i vanlige internettlinjer kan dermed bli veldig kostbare ettersom valutakursene kan endre seg kjapt.

Nye felt som sensorteknologi, robotisering og big data er alle avhengige av lynrask kommunikasjon med resten av verden for at det skal fungere. Et spennende felt som nå utforskes av mange, er autonome biler.

– Hvis selvkjørende biler etter hvert får innpass i trafikken, kreves det et enormt nettverk av data for å samkjøre alt dette. Det betyr at et datasenter med raske internettlinjer må ligge i nærheten. Fremtidens biltrafikk avhenger av nettrafikken.

Internettlinjen har innebygget sikkerhet mot de vanligste hackerangrep som ddos («Distributed-Denial-of-Service», et angrep som struper en tjeneste eller nettside ved å sende mengder av trafikk til siden, samt beskyttelse mot skadelig programvare (Malware).

Fiberkabelen som legges nå, vil være med på å gjøre fremtidens teknologier mulig. Hovedlinjene har frem til nå vært en sammenkobling av eldre lokalnett som betyr en kronglete vei til målet. Den nye fiberlinjen, med dagens beste standard innen fiberteknologi, betyr en kortere vei, mer kapasitet og raskere tilkobling som til sammen gjør fremtidens teknologi mulig.

Vestlandet er grønn kraft og robuste fiberlinjer

Artikkelbilde

Dataoverføringer krever energi. Når det er snakk om mye data, er det automatisk også snakk om mye kraft.

At kraften dataoverføringene trenger kommer fra fornybar energi er et viktig poeng i seg selv. På Vestlandet kommer det aller meste av energien fra vannkraft. Det er få steder i verden der infrastrukturen allerede ligger så godt til rette og med så stor tilgang til fornybar energi.

En av de unike fordelene til Vestlandet har alltid vært uovertruffen tilgang på fornybar, rimelig energi. Det gjør at datatrafikken og eventuelle datasentre drives på en bærekraftig måte.

– Kombinert med vår lokalkunnskap som vi har fra strømnettet, betyr det at vi har erfaringen til å legge trygge linjer hele veien. Der vi ikke legger fiberkabler på havets bunn, graver vi det aller meste under bakken, så litt uvær skremmer ikke oss, avslutter Drageset.

Lyst til å høre hvordan vårt nye stamnett kan gagne din bedrift? Ta kontakt med oss på
telefon 55 12 90 00.