Fosse kraftverk

Fosse kraftverk ligger ca. fem kilometer ovenfor Dale i Bergsdalen.

Artikkelbilde
  • Bygget i 1954
  • Årlig produksjon: 143 GWh
  • Strøm til ca. 9000 husholdninger

Fosse kraftverk hører til Bergsdalsvasdraget

Om kraftverket

Inngangen og atkomsttunnelen til kraftverket ligger like ved veien i Bergsdalen. Fra inngangen og inn til maskinsalen er det 120 meter. Fosse kraftverk utnytter fallet på 99 meter fra Bergevatnet.

Etter den andre verdenskrigen ble det bestemt å starte arbeidet for å utnytte fallene fra Hamlagrøvatnet til Storefossen i kraftverkene Fosse og Kaldestad. Fosse ble straks påbegynt, mens Kaldestad ble utsatt og først i 1962 kom anleggsarbeidene i gang.

I 1989 ble driftstunnelen til Fosse utvidet. Tverrsnittet på tunnelen ble økt fra 19 m2 til 42 m2. Resultat: Falltapet ble redusert som igjen ga en produksjonsøkning på hele 22 GWh.

Teknisk informasjon

KraftverkFosse
KommuneVaksdal
Nedslagsfelt161,2 km2
Tilsig436,3 mill m3
Driftstunnel, lengde5,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt22-26,5 m2
Fallhøyde99 m
Ytelse25 MW
Turbin1 francis
Midlere årsproduksjon143 GWh
Ferdig utbygd1954