Bergsdalsvassdraget

Bergsdalsvassdraget er et godt eksempel på at vannkraft og laks kan leve godt side om side. Daleelva har en god stamme av både laks og sjøørret - og har et av våre største kraftverk.

Vi samarbeider med både forskere og brukergrupper for å få frem mer kunnskap og sette inn gode tiltak.

Her er noen av miljøtiltakene:

  • Seks terskler
  • Stamfiskanlegg i avløpet til Dale kraftverk
  • Kanal i rør som sikrer vann til gyte- og oppvekstområdene
  • Minstevannføring

Kraftverkene

De tre kraftverkene i Bergsdalsvassdraget har en samlet produksjon på 908 GWh. Det er like mye strøm som 57 000 husholdninger bruker.

KraftverkKommuneYtelseÅrsproduksjonFerdig utbygd
KaldestadVaksdal24 MW91 GWh1964
FosseVaksdal25 MW143 GWh1954
DaleVaksdal146 MW694 GWh1927/2007

Kaldestad kraftverk

Fosse kraftverk

Dale kraftverk

Kart over vassdraget