Øker takten på fiberutbygging i regionen

BKK Enotek og Enivest har inngått en rammeavtale om utbygging, drift og vedlikehold av fibernettet i områdene Sogn og Fjordane. Avtalen vil styrke fibersatsingen i regionen, noe som kommer kundene til gode.

- Vi ser på dette som en tillitserklæring fra Enivest, og avtalen blir en viktig del av en større strategisk satsing for oss i regionen. Vi er allerede i gang med å rekruttere flere medarbeidere for å styrke vår kapasitet og kompetanse. Sammen med Enivest skal vi utvikle oss videre, slik at vi kan levere enda bedre fibertjenester til kundene, sier Helge Rysjedal, adm. direktør i BKK Enotek.

Avtalen har to års varighet med mulighet for ytterligere to års forlengelse, og en stipulert verdi på ca. 50 mill. kr i året.

- Vi er veldig fornøyde med valg av BKK Enotek som ny partner, og avtalen vil styrke tilbudet til kundene gjennom økt kapasitet på utbygging og drift av fibernett. Dette kommer våre kunder til gode. Avtalen er en milepæl i form av størrelse, og vi ser fram til et godt og utviklende samarbeid i årene fremover, sier Nandor Helgheim, administrerende direktør i Enivest.

Flytter i nye lokaler
I disse dager er BKK Enotek i ferd med å flytte inn i nye lokaler ved Sanderplassen i Førde. Allerede før innflytting må de utvide med flere kontorplasser for å få plass til alle ansatte som er stasjonert i Førde.

- Vi lever i en spennende tid der utvikling av fiber er bærebjelken innen digital kommunikasjon. Siste året med korona-pandemi viser hvor viktig det er å ha et godt og stabilt internett. Vi gleder oss stort til å samarbeide med Enivest om å bygge ut mer fibernett i denne regionen. I dag er vi 18 ansatte, men på denne tiden neste år ser vi for oss å være over 40 ansatte som jobber med fiber, sier Roger Søreide, operativ leder i Førde.

Om BKK Enotek

  • Selskapet leverer en rekke entreprenørtjenester lokalt og nasjonalt innen elkraft, samferdsel, havbruk, prosjektering, belysning og bygging og drift av kritisk infrastruktur innen fiber/telekom og strømnett.
  • Over 200 ansatte arbeider i Enotek. Hovedkontoret ligger i Bergen, men selskapet har også kontorer i Knarvik, Ålesund, Volda, Leirvik, Dale, Førde og Sløvåg.
  • BKK Enotek ble etablert i 2016.