Usikker is på regulerte vann

BKK oppfordrer alle som skal ferdes på og nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.

Turfolk bes være spesielt oppmerksom ved ferdsel ved regulerte vann, også i områder som ikke er skiltet eller avmerket på kart. Is på regulerte vann må alltid regnes for å være utrygg. I BKK-området gjelder dette vassdragene i:

Bergsdalen, Fossdalen, Eksingedalen, Matre, Modalen, Kløvtveit, Haugsdalen, Teigdalen, Samnanger, Tysso i Ulvik, Trengereid og på Osterøy.

På regulerte vann som brukes til kraftproduksjon er isen stedvis svekket og dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt i områder hvor vannet er i bevegelse: inntak og utløp av vanntunneler og ved bekker, bekkeinntak og elveos. Inntak kan være plassert både langs land og ute i vannet.

Langs strendene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig i bratte partier. Sprekkene kan være dekket av snø og vanskelig å oppdage.

Denne vinteren har vært uvanlig mild. Der det ligger is, vil den være svakere enn vanlig på denne tiden av året.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget et kart som viser svekket is på regulerte vann. Her finner du også oversikt over regulerte vassdrag i BKK-området. Et annet nyttig tips er å kontakte det lokale turlaget, som også har god informasjon om forholdene i fjellet.

Vi ønsker at alle skal ferdes trygt i fjellet, og ber publikum å ta ekstra hensyn til usikker is når fjellturene planlegges.

Nyttige linker:
http://www.iskart.no/
http://www.varsom.no/isvarsling/isvarsler/sogn-og-fjordane-hordaland/

Bergen og Hordaland Turlag
yr.no
storm.no

Artikkelbilde

Ivar Norheim setter ut markeringsbøye ved inntaket i Hamlagrøvatnet. (arkivfoto)