Dale kraftverk

Dale kraftverk er en spennende kombinasjon av historie og fremtid. I et av våre eldste kraftverk har vi laget en testlab der vi prøver ut ny teknologi.

  • Bygget i 1927
  • Årlig produksjon: 694 GWh
  • Strøm til ca. 43 000 husholdninger

Dale kraftverk hører til Bergsdalsvassdraget

Om kraftverket

Vannressursene i Bergsdalen unyttes i etasjer, med kraftverk nedover dalen på rekke og rad. Øverst oppe ligger de største magasinene; Torfinnsvatnet og Hamlagrøvatnet. Fallet fra Hamlagrø og nedover til Storefossdammen blir utnyttet i Kaldestad og Fosse kraftverk.

Storefossen er inntaksmagasinet til Dale kraftverk som ligger i den nederste etasjen. Sommeren 1921, året etter at BKK stiftet, startet vannkraftpionerene arbeidet med Storefossdammen - første etappe i et svært omfattende og krevende utbyggingsprosjekt. I 1927 startet produksjonen. Totalt ble det installert seks aggregater. Det siste kom i drift i 1951.

I årene 1987 til 1990 bygget BKK en helt ny kraftstasjon i fjell på Dale. Fire av aggregatene i gamlestasjonen ble pensjonert og avløst av ett nytt aggregat. I 2007 kom et nytt aggregat på plass i det nye kraftverket, og da var det ikke lenger behov for å fortsette driften i det gamle kraftverket.

Dale testlab

I Dale kraftverk har BKK etablert en testlab for å prøve ut nye sensorer, kamera og annen teknologi før det blir tatt i bruk i de andre kraftverkene. Dette skjer i samarbeid med leverandører av ulike former for teknologi. Ved å ta i bruk ny teknologi, kan BKK gjennomføre digitale tilsyn av et kraftverk.

Teknisk informasjon

KraftverkDale
KommuneVaksdal
Nedslagsfelt248,6 km2
Tilsig680 mill m3
Driftstunnel, lengde2,18 km
Driftstunnel, tverrsnitt45 m2
Fallhøyde375 m
Ytelse146 MW
Turbin2 francis
Midlere årsproduksjon694 GWh
Ferdig utbygd1927/1951/1990/2007