Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Det er de ulike selskapene i BKK-konsernet som har ansvaret for behandlingen av personopplysninger i BKK. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter, med hvilket formål og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Alle selskapene i BKK-konsernet behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføring og i forbindelse med besøk på våre hjemmesider.

Selskapslederne i BKK er hovedansvarlige for behandlingen av personopplysningene av BKKs registrerte. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av BKKs etterlevelse av personvernregelverket er delegert til sikrings- og beredskapssjef i BKK.

Hvilke personopplysninger vi bruker

Vi behandler personopplysninger:

  • om ansatte i forbindelse med personaladministrasjon (CV-er, forespørsler, rekrutteringsprosesser, m.m).
  • om kunder for å oppfylle kundeavtaler (nettleieavtaler, kundedialog, grunneieravtaler, ladetjenester, m.m.)
  • om kunder og andre interessenter i markedsføring og tjenestesalg (tilbud, samtykke, kundearrangementer, m.m.)
  • som ledd i BKKs kontrolltiltak (revisjoner, internkontroll m.m.)
  • om besøkende på nettsidene våre for å forstå hvordan innholdet på sidene våre blir brukt (bevegelse og klikk på sidene våre, hvilke enheter som brukes m.m.)
  • ved registrering av besøkende
  • om jobbsøkere i forbindelse med rekruttering til BKK