Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme er energi som ellers ville gått tapt. Varmen kan brukes til oppvarming, varmt tappevann og bidrar til et mer bærekraftig samfunn for oss alle.
Produktikon
Miljøvennlig
Stabilt
Enkelt
Fremtidsrettet

Fjernvarme fra BKK er vannbåren varme for oppvarming av bygninger og bydeler.

Vi kan bruke forskjellige energikilder, som for eksempel bioenergi eller spillvarme fra avfall og industri. I Bergen bruker vi spillvarmen fra BIRs avfallsanlegg. I Førde, Os og Øygarden bruker vi sjøvarme (varmepumpeteknologi).

Det varme vannet distribueres til kundene gjennom isolerte rør i bakken. Vel fremme hos kundene overføres varmen fra vannet til kundenes egne varmeanlegg gjennom en varmeveksler. Slik kan fjernvarmen brukes til å varme opp luften eller tappevannet i ditt bygg. Varmen kan også brukes til industriproduksjon, snøsmelting eller andre varmebaserte formål.

Som kunde styrer du varmen enkelt med termostater, og forbruket registreres med energimålere.

fjernvarme.no finner du mer informasjon om fjernvarme og hvordan det fungerer