Nærvarme

BKK er teknologinøytrale i valg av løsninger og energibærere for de lokale energiløsningene. Vi ser på samspill mellom ulike teknologier, og har bred kompetanse innen bruk av bioenergi, sjøvarme, og elkjel.
Produktikon
Bærekraftig
Energieffektivt
Forutsigbare kostnader

Produktbeskrivelse

Teknologi
Tilpasset ulike behov
Pris
Kontaktdetaljer

Vi tilbyr en rekke ulike nærvarmeløsninger basert på dine behov og naturgitte forutsetninger.

  • Bioenergi (Trepellets og flis)
  • Sjøvarme (Varmepumpeteknologi)
  • Elkjel