Profesjonelle måle- og faktureringstjenester for fremtidsrettede bygg

BKKs løsninger for fordeling av kostnader gjør hverdagen for det kommende styret litt enklere. Vi kan måle det private forbruket i hver leilighet og fakturere den enkelte på vegne av et borettslag eller sameie. BKK gjør også fordeling i byggeperioden. Erfaringsmessig har bygg med individuell måling og løpende avregning mellom 15 og 30 % lavere energiforbruk enn bygg der energikostnader deles etter fordelingsnøkler.
Produktikon

Slik fungerer det

Individuell måling gjør det enklere å være bevisst på eget forbruk og eventuelle sparetiltak kommer en selv til gode.

BKK kan starter fordeling av energikostnader mellom utbygger/entreprenør og beboere/leietakere allerede i byggeperioden.

Tjenesten omfatter

  • Målerinnsamling (Måleverdiene samles inn daglig.)
  • Utstede betalingsanmodning
  • Mottar innbetalingene fra Beboere
  • Oppgjør mot Kunde

Beboerne har tilgang til egne nettsider med informasjon om eget kundeforhold.


Fjernvarme, gass, elkjel, og strøm til el-billading leveres til mange boliglag via et felles inntak til hele boliglaget. Forbruk varierer fra leilighet til leilighet. For at den enkelte beboer ikke skal betale for mer enn de bruker monterer vi individuelle målere tilknyttet hver leilighet.

Individuell måling gjør det enklere å være bevisst på eget forbruk og eventuelle sparetiltak kommer en selv til gode.

For boliglaget vil det bli lettere å identifisere feil, som overforbruk eller lekkasjer.

To typer avtaler

BKK tilbyr to ulike løsninger, relatert til f.eks. andel av felleskostnader, energikostnader med mer.

Betalingsanmodning på vegne av borettslag eller sameie

Avtalen innebærer at BKK betaler borettslaget eller sameiets hovedfaktura til sin leverandør, og utsteder betalingsanmodninger til beboerne. BKK vil foreta oppgjør på vegne av kunde.

Faktura på vegne av borettslag eller sameie

Avtalen innebærer at borettslaget eller sameiet selv betaler hovedfaktura til sin leverandør. BKK produserer og distribuerer betalingsanmodning til beboerne og tilbakefører mottatte innbetalinger til borettslaget eller sameiet.