Enklere hverdag når BKK fordeler kostnadene i ditt borettslag

BKKs løsninger for fordeling av kostnader gjør hverdagen til et styre litt enklere. Vi kan måle det private forbruket i hver leilighet og fakturere den enkelte på vegne av borettslaget eller sameiet. Felleskostnadene kan reduseres og dere sparer tid på administrering.
Produktikon

Mange borettslag eller sameier har felles inntak til varmeanlegget. For at den enkelte beboer ikke skal betale for mer enn de bruker, monterer vi individuelle målere tilknyttet hver leilighet.

Tjenesten omfatter:

  • Målerinnsamling (Måleverdiene samles inn daglig)
  • Utstede betalingsanmodning
  • Motta innbetalingene fra beboere
  • Oppgjør mot sameiet eller borettslaget

Beboerne har tilgang til egne nettsider med informasjon om eget kundeforhold.

Individuell måling gjør det enklere å være bevisst på privat forbruk og eventuelle sparetiltak kommer en selv til gode. Forbruk av varmt vann og energi varierer fra leilighet til leilighet. Det er mye som påvirker forbruket i en leilighet. Hvor mange som bor sammen, hvor varmt en ønsker å ha det og om en har elbil, er det som påvirker forbruket mest.

Det er borettslaget eller sameiet som har ansvar for at varmeanlegget og fordelingen av varme virker slik som det skal. BKK har ansvar for å samle inn målerdata og sende faktura/betalingsanmodning.

To typer avtaler

BKK tilbyr to ulike løsninger, relatert til f.eks. andel av felleskostnader, energikostnader med mer.

Betalingsanmodning på vegne av borettslag eller sameie

Avtalen innebærer at BKK betaler borettslaget eller sameiets hovedfaktura til sin leverandør, og utsteder betalingsanmodninger til beboerne. BKK vil foreta oppgjør på vegne av Kunde.

Faktura på vegne av boliglag

Avtalen innebærer at borettslaget eller sameiet selv betaler hovedfaktura til sin leverandør. BKK produserer og distribuerer betalingsanmodning til beboerne og tilbakefører mottatte innbetalinger til borettslaget eller sameiet.

Måleverdier

Forbruk avregnes etter forbruket i den enkelte leilighet. Målerne sender automatisk dine forbruksdata til oss. Av og til kan det skje at kommunikasjonsutstyret vi har installert i borettslaget eller sameiet har stoppet å videresende informasjonen. Dersom det oppstår slike eller andre typer problemer med målingen, vil BKK fakturere beboere for estimert forbruk. Vi vil gjøre vårt ytterste for å utbedre feilen så fort som mulig.