Elektrifisering av havbruk

Fremtidens oppdrett er elektrisk og digital. Forbrukerne blir stadig mer miljøbevisste, og ønsker muligheten til å velge bærekraftige fiskeprodukter. Dette skaper store muligheter for oppdrettsnæringen. BKK er oppdrettsnæringens Energipartner for energi- og kommunikasjonsløsninger. Vårt mål er å gjøre hverdagen til norske oppdrettere smartere, grønnere og mer lønnsom. Vi leverer en komplett elektrisk infrastruktur til ditt oppdrettsanlegg, som du leaser til en forutsigbar, fast pris.
Produktikon
Egen, privat infrastruktur - uten å måtte eie den selv
Smarte løsninger for fremtidens oppdrettsanlegg
Forutsigbare utgifter med fastpris
Fritt valg av strøm- og fiberleverandør

Mer informasjon om produktet Utvid faner

Fordeler ved landstrøm
Hvorfor velge BKK som din energipartner?
Brosjyre
Fakta om BKK
Ønsker du mer informasjon?

  • Kutter energikostnadene med opptil 65 prosent.
  • Eksosfri, stillegående strømforsyning til anlegget døgnet rundt.
  • Frigjør tid til å utvikle din kjernevirksomhet.
  • Redusert risiko for oljesøl ved anlegget.
  • Grønnere fiskeprodukter til dine kunder.

Dere unngår:

  • å investere i egen elektrisk infrastruktur.
  • å bruke tid på vedlikehold av eget elektrisk anlegg.
  • å holde deg oppdatert på komplekse lover og forskrifter, som eiere av elektriske anlegg er pålagt å følge.