Betal for energien du bruker i din leilighet

Bor du i et borettslag eller sameie med fordelingsmåling fra BKK er du godt ivaretatt. Det betyr at du betaler for den energien du bruker. Vi kan måle det individuelle forbruket ditt og sende deg en betalingsanmodning på vegne av boliglaget. Vi fordeler fjernvarme, gass, elkjel, og el-billading etter forbruk i hver leilighet. Faste kostnader og forbruk i fellesarealer kan fordeles etter avtale.
Produktikon

Mange borettslag og sameier har felles inntak til et varmeanlegg. For at du ikke skal betale for mer enn du bruker monterer vi individuelle målere tilknyttet hver leilighet, slik at vi kan fordele kostnadene av fellesinntaket etter hver enkeltes forbruk.

Forbruk av varmtvann og energi varierer fra leilighet til leilighet. Det er mye som påvirker forbruket i en leilighet. Hvor mange dere er, hvor varmt dere ønsker å ha det og om du har elbil er det som påvirker forbruket mest.

Individuell måling gjør det enklere å være bevisst på privat forbruk, og eventuelle sparetiltak kommer en selv til gode.

To typer avtaler

BKK tilbyr to ulike løsninger, relatert til f.eks. andel av felleskostnader, energikostnader med mer.
Ta kontakt med styret i ditt borettslag eller sameie dersom du er i tvil om hvilken løsning dere har.

Betalingsanmodning på vegne av borettslag eller sameie

Avtalen innebærer at BKK betaler borettslaget eller sameiets hovedfaktura til sin leverandør, og utsteder betalingsanmodninger til beboerne. BKK vil foreta oppgjør på vegne av kunde.

Faktura på vegne av boliglag

Avtalen innebærer at borettslaget eller sameiet selv betaler hovedfaktura til sin leverandør. BKK produserer og distribuerer betalingsanmodning til beboerne og tilbakefører mottatte innbetalinger til borettslaget eller sameiet.