Teknologien bak Internet of Things

IoT er et samlebegrep for en rekke nye teknologier som åpner for uendelige muligheter. I IoT-Hub’en får dere full oversikt over dataene som er samlet inn, på en oversiktlig måte som er enkel å analysere. Normalt skiller vi mellom: LoRaWAN (Long Range), 4G og 5G (Mobilnett), og NB-IoT (Narrowband-IoT). Sammen med sensorer og en godt utbygd infrastruktur leverer vi et skalerbart og sikkert oppsett som ingen andre kan måle seg med.
Teknologien bak Internet of Things - IoT er et samlebegrep for en rekke nye teknologier som åpner for uendelige muligheter. I IoT-Hub’en får dere full oversikt over dataene som er samlet inn, på en oversiktlig måte som er enkel å analysere.  Normalt skiller vi mellom: LoRaWAN (Long Range), 4G og 5G (Mobilnett), og NB-IoT (Narrowband-IoT). Sammen med sensorer og en godt utbygd infrastruktur leverer vi et skalerbart og sikkert oppsett som ingen andre kan måle seg med.

Så hva er egentlig disse teknologiene vi nevner igjen og igjen?

Kjernen i IoT leveransen til BKK er vår egen IoT-plattform. All data som hentes inn og sendes av gårde av sensorene, kommer inn i IoT-Hub’en. Herfra kan brukerne hente ut de datasettene de trenger, når de trenger dem.

Hvis dere allerede har applikasjoner som samler inn data fra sensorer, er det mulig å utvikle skreddersydde API-er som knytter disse applikasjonene sammen med IoT-Hub’en. Slik samles all data i en enkel og visuell visning. Har dere allerede en visuell plattform som samler inn dataene? Vi fikser enkelt en videresending av data, slik at dere slipper å bytte plattform.

All databehandling og datalagring holdes på deres side av løsningen, og selve IoT-Hub’en er plassert i Norge. Dermed imøtekommer vi også kravene om at all data må lagres i Norge, og ikke skal sendes ut av landet. Løsningen har også innebygd redundans, som sikrer at en feil et sted i nettverket ikke gjør hele tjenesten utilgjengelig.

Ofte vil et større IoT-nettverk bestå av en blanding av forskjellige typer teknologi. Slik lager vi et hybridnett som gir den mest optimale dekningen og datainnsamlingen på tvers av geografiske områder og bruk av datagrunnlaget.

Som deres samarbeidspartner kommer vi sammen frem til de beste løsningene for dere gjennom dialog og testing.