Elektrifisering av havbruk og skip

I tiden fremover skal vi investere milliarder innen elektrifisering av det norske samfunnet. Biler, skip, ferger, oppdrettsanlegg, tungtransport, flytrafikk - alt kan drives av fornybar energi. Elektrisitet bygget vårt moderne samfunn. Nå kan det redde planeten vår.
Elektrifisering av havbruk og skip - I tiden fremover skal vi investere milliarder innen elektrifisering av det norske samfunnet. Biler, skip, ferger, oppdrettsanlegg, tungtransport, flytrafikk - alt kan drives av fornybar energi. Elektrisitet bygget vårt moderne samfunn. Nå kan det redde planeten vår.

Produkter