fordelingsmåling

Full kontroll med fordelingsmåling fra BKK

BKK tilbyr individuell måling av energiforbruket til hver enkelt leilighet i borettslag eller sameier, eller til hver leiesone i næringsbygg. Det betyr at den enkelte betaler for det den bruker. Ved å la oss gjøre jobben sparer dere tid på administrering, og dette bidrar til å holde felleskostnadene nede. Erfaringsmessig har bygg med individuell måling og løpende avregning mellom 15 og 30 % lavere energiforbruk enn bygg der energikostnader deles etter fordelingsnøkler.
Full kontroll med fordelingsmåling fra BKK - BKK tilbyr individuell måling av energiforbruket til hver enkelt leilighet i borettslag eller sameier, eller til hver leiesone i næringsbygg. Det betyr at den enkelte betaler for det den bruker. Ved å la oss gjøre jobben sparer dere tid på administrering, og dette bidrar til å holde felleskostnadene nede. Erfaringsmessig har bygg med individuell måling og løpende avregning mellom 15 og 30 % lavere energiforbruk enn bygg der energikostnader deles etter fordelingsnøkler.
Fordeling etter forbruk
Fjernavleste målere
Ett kontaktpunkt

Målgrupper