Full kontroll med måle- og faktureringstjenester fra BKK

BKK leverer alle tjenester for at boenhetene i norske boligselskap kan måle og betale for eget vann- og energiforbruk gjennom hele året. Dere kan velge vår komplette måle- og faktureringsløsning, eller bare utvalgte tjenester. Rettferdig betaling, helt uten overraskelser.
Full kontroll med måle- og faktureringstjenester fra BKK - BKK leverer alle tjenester for at boenhetene i norske boligselskap kan måle og betale for eget vann- og energiforbruk gjennom hele året. Dere kan velge vår komplette måle- og faktureringsløsning, eller bare utvalgte tjenester. Rettferdig betaling, helt uten overraskelser.
Faktisk forbruk
Fleksible løsninger
Ett kontaktpunkt

Produkter