Full kontroll med måle- og faktureringstjenester fra BKK

BKK leverer alle tjenester for at boenhetene i norske boligselskap kan måle og betale for eget vann- og energiforbruk gjennom hele året. Dere kan velge vår komplette måle- og faktureringsløsning, eller bare utvalgte tjenester. Rettferdig betaling, helt uten overraskelser.
Full kontroll med måle- og faktureringstjenester fra BKK - BKK leverer alle tjenester for at boenhetene i norske boligselskap kan måle og betale for eget vann- og energiforbruk gjennom hele året. Dere kan velge vår komplette måle- og faktureringsløsning, eller bare utvalgte tjenester. Rettferdig betaling, helt uten overraskelser.
Faktisk forbruk
Fleksible løsninger
Ett kontaktpunkt

Produkter

Fjernvarme

Miljøvennlig varme til bydeler og bygg

Komplett løsning

Individuell måling og fakturering av forbruk

Individuell fakturering

Fakturering av individuelt forbruk

Dataoverføring

Innsamling av data fra digitale målere

Individuell måling

Måling av individuelt forbruk