Fiber kysten rundt

Internett er ikke i skyen. Det er på havets bunn.

Les mer

Interessert i å ta en prat? Kontakt oss i dag:

Tar du for gitt at du har internett?

– Økningen i nettrafikken har steget raskere enn utbyggingen av internettlinjene. Det kan bety problemer i fremtiden.

Det sier Sturle Drageset, kommersiell direktør i BKK. Hver dag møter han mange som har utfordringer med både stabilitet og hastighet på jobbnettet, noe som fører til ineffektive og kostbare arbeidsdager.

– Ifølge prognoser fra Cisco kommer hver og en av oss til å bruke 85 GB datatrafikk hver måned innen år 2022.

– For mange bedrifter er internett et av de viktigste arbeidsredskapene. Når stadig flere går over til skybaserte løsninger, er det en reell fare for at trafikken strupes og kan sette store deler av arbeidshverdagen på spill, sier Drageset.

For å møte økningen i datatrafikken har derfor BKK tatt grep. En toppmoderne fiberkabel på bunnen av Bjørnafjorden fullfører stamnettet som knytter Vestlandet sammen med Østlandet, og Norge med verden.

Digital motorvei

Fiberkabelen er en viktig del i fiber-stamnettet som binder sammen byene langs kysten, fra Bergen til Kristiansand, og videre mot Oslo.

– Dette er den nye motorveien for datatrafikk med fri fartsgrense. Fiberkabelen sørger for en mer robust og sikker fiber-infrastruktur, sier Drageset begeistret, og legger til:

– Ved å legge fiberkabelen under vann sørger vi for to viktige ting: den korteste veien og en trygg plassering som ikke blir påvirket av dårlig vær.

Gjennom samarbeid med andre aktører har BKK direktelinjer til Amsterdam og Oslo hvor store skytjeneste-leverandørene som Microsoft, Google og Amazon har dataservere. Det er godt nytt for alle internettbrukere i landet.

– Den nye fiberkabelen er med på å sikre at dataene du har lagret i skyen alltid er tilgjengelig innen kort tid, slår Drageset fast.

Når millisekundene teller

For enkelte bedrifter er det helt essensielt at de har en internettlinje som er lynrask og til å stole på. En ting er at den daglige arbeidshverdagen skal flyte med rask tilgang til filer som er lagret i skyen, en annen ting er når det handles i valuta og du må treffe på millisekundet.

– Vi har eksempler på bedrifter som skal gjennomføre store internasjonale kjøp. Da gjelder det å treffe riktig med valutaen. Tregheter i vanlige internettlinjer kan dermed bli veldig kostbare ettersom valutakursene kan endre seg kjapt.

Nye felt som sensorteknologi, robotisering og big data er alle avhengige av lynrask kommunikasjon med resten av verden for at det skal fungere.

Den nye fiberlinjen, med dagens beste standard innen fiberteknologi, betyr en kortere vei, mer kapasitet og raskere tilkobling som til sammen gjør fremtidens teknologi mulig.