Vi bidrar til å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisitet

Hvert år gjennomfører BKK Elsikkerhet kontroll av ca. 10 000 boliger og hytter på Vestlandet. Vi utfører tjenester innen det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet.

Våre oppgaver er å:

  • Gi råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr.
  • Foreta stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i boliger og andre bygninger.
  • Kontrollere at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr møter akseptabelt sikkerhetsnivå, og gjør dette i henhold til gjeldene krav.
  • Kontrollere at installatører som monterer anlegg har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre dette på en trygg måte.
  • Informere alle typer virksomheter om nødvendigheten av å ta elsikkerhet med i sine interne kontrollrutiner.