Sikkerhet i hjemmet er ditt ansvar

Over 40 % av boligbranner i Norge skyldes feil bruk eller feil på elektriske anlegg og apparater. Du kan forbedre sikkerheten i ditt hjem ved å gjennomføre enkle tiltak og kontroller.

Tørrkoking er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem

Artikkelbilde

 • Glemte kokeplater er en av de hyppigste årsaker til boligbranner.
 • Å glemme en kokeplate kan redusere utbetaling fra ditt forsikringsselskap.
 • Komfyrvakt er en god forsikring mot brann på komfyren. Dette er påbudt i all nyere boliger.

Har du varmgang i stikkontakten?

Artikkelbilde

 • Varmgang i stikkontakter og støpsler er ikke alltid like lett å oppdage.
 • Sjekk at deksler på brytere, stikkontakter, koblingsbokser osv. ikke er skadet eller har tegn på varmgang.
 • Trekk ut støpselet på følgende apparater med jevne mellomrom for å se etter varmgang:
  • Vaskemaskin/tørketrommel
  • Oppvaskmaskin
  • Varmtvannsbereder
  • Komfyr/kokeplater
  • Ovner

Bruker du skjøteledninger?

Artikkelbilde

 • Mange branner skyldes varmgang i skjøteledninger og forgreningskontakter.
 • Ikke bruk skjøteledninger uten tilsyn på apparater som trekker mer enn 1000W.
 • Bruk kun skjøteledninger som er egnet til formålet.

Vasker du om natten?

Artikkelbilde

 • Mange branner starter i oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler.
 • Bruk slike apparater kun når du er hjemme og våken!
 • Du sparer «ingenting» ved å vaske om natten, men du kan spare liv ved å la være! (En moderne vaskemaskin bruker ca.1 kr i strøm inkl. nettleie pr. klesvask)

Sjekk sikringsskap, ledninger og lyspærer jevnlig

 1. Er det varme sikringer eller lukter det svidd fra sikringsskapet? Kjenn etter at skrusikringene er skrudd godt til.
 2. Sjekk at jordfeilbryter og eventuelt jordfeil-automater løser seg ut ved å trykke testknapp. Slik kan du kontrollere at de virker.
 3. Kontroller at det ikke er kabler/ledninger som er løsnet, eller er skadet.
 4. Kontroller at det ikke brukes for sterke lyspærer i lamper.
 5. Sjekk at det ikke er overdrevet bruk av bevegelige ledninger/skjøteledninger og skjøtekontakter.

Se brosjyre: Bruk strøm riktig

Røykvarsleren - din livredder

 1. Sjekk røykvarsler, monter ekstra brannvarsler i nærheten av vaskerom, og skift batteri i desember.
 2. Sjekk at pulverapparat/brannslanger er kontrollert.

En komfyrvakt med temperatursensor kan redde liv

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann. Nedsatt funksjonsevne kan påvirke eldres brannsikkerhet, både når det gjelder å oppdage brann, slokke og evakuere. Har du eldre slektninger, så ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet. Du kan gi dem en tryggere hverdag!

Sjekk varmtvannsberederen din

Leverandøren av OSO Hotwater ber alle som har varmtvannstank produsert mellom 2009 og 2011 å sjekke denne. Årsaken er at det er funnet feil i en elektrisk komponent, og det kan føre til overoppheting og i ytterste konsekvens brann.