Sikkerhet i hjemmet

Du kan forbedre sikkerheten i hjemmet ved å gjennomføre enkle tiltak og kontroller.

Tips til bedre sikkerhet i hjemmet

  1. Skru sikringene godt til, og kjenn etter om noen av sikringene (automatsikringene) er unormalt varme.
  2. Sjekk at deksler på brytere, stikkontakter, koblingsbokser osv. ikke er skadet eller har tegn på varmgang.
  3. Kontroller at det ikke er ledninger som er løsnet, er brunsvidd eller sprekker når du bøyer den.
  4. Lad ikke elektriske leker eller mobiler uten tilsyn (lenke).
  5. Kontroller at det ikke brukes for sterke lyspærer i lamper.
  6. Sjekk at det ikke er overdrevet bruk av bevegelige ledninger og skjøtekontakter.
  7. Kjenn etter varmgang på støpsler når disse apparatene er i bruk: Vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder, komfyr, varmeovner.
  8. Sjekk røykvarsler, monter ekstra brannvarsler i nærheten av vaskerom, og skift batteri i desember.
  9. Sjekk at pulverapparat/brannslanger er kontrollert.

Tørrkoking er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem

Komfyrbrann som følge av tørrkoking er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem. Ved å installere en komfyrvakt med temperatursensor reduserer du denne risikoen.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann. Nedsatt funksjonsevne kan påvirke eldres brannsikkerhet, både når det gjelder å oppdage brann, slokke og evakuere. Har du eldre slektninger, så ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet. Du kan gi dem en tryggere hverdag!

Sjekk varmtvannsberederen din

Leverandøren av OSO Hotwater ber alle som har varmtvannstank produsert mellom 2009 og 2011 å sjekke denne. Årsaken er at det er funnet feil i en elektrisk komponent, og det kan føre til overoppheting og i ytterste konsekvens brann.