Fremtidens energisystem

Hyppigere ekstremvær viser at klimaendringene er i gang. Norge og verden må avkarboniseres for å bremse klimaendringen. Det får også konsekvenser for energisystemet vårt.

Norge er heldig fordi vannkraften dekker dagens behov for fornybar strøm. Men vi bruker fortsatt store mengder fossil energi i Norge, som må erstattes med fornybar energi for å bremse klimaendringene. På sikt trenger vi altså mer fornybar energi også i Norge.

Elektrifisering

I 2020 fyller BKK 100 år. Nå som da skal elektrisitet produseres, og den skal fortrenge fossil energibruk. Vi har ambisjoner om å bli størst på elektrifisering i Norge, blant annet ved å elektrifisere transport og byggeplasser og utvikle hydrogenløsninger for skip.

Artikkelbilde

Trenger mer kraft fra både vann, vind og sol

Produksjon av fornybar energi legger beslag på og påvirker natur og miljø. Det skaper forståelig nok høyt engasjement blant folk. Debatt er bra! Men, etter hvert som hver enkelt energikilde oppfattes som kontroversiell, risikerer vi å si nei til all ny utslippsfri kraft.

Det som ofte pekes på er flytende havvind, men dette vil kreve betydelige statlige subsidier å bygge ut. Kraft kan skaffes til veie uten subsidier dersom rammevilkårene for vannkraften bedres, eller ved bygging av noe vindkraft på land. Vi ser på muligheter for å bygge vindkraft i områder hvor vi har nett og annen kraftproduksjon, slik at vi kan samkjøre vannkraft og vindkraft. Dersom myndighetene ønsker vindkraft på land, vil vi som Vestlandets største fornybarselskap ha en rolle for å utvikle og gjennomføre gode prosjekter.

Vi tror fremtidens energisystem vil bestå av en miks av ulike former for fornybar energi. I Norge er vi i en gunstig situasjon med mye vannkraft, som har unike egenskaper fordi den både er fornybar og kan reguleres. Den vil være ryggraden også i fremtidens energisystem i Norge, men må videreutvikles for å ta sin rolle i fremtidens kraftmarked som tilrettelegger for solkraft og vindkraft.