Teknologi og innovasjon

BKK tar i bruk avansert teknologi for å produsere vannkraft på en enda smartere måte.

Ved hjelp av kamera, sensorer og annen datateknologi vil våre operatører ha kontroll over tilstanden i kraftverkene uten å måtte være fysisk til stede.

Våre digitale kraftverk skal selv melde fra om vedlikeholdsbehov og varsle oss før feil oppstår.


Samarbeider med spillutviklere

Vi går nye veier for å øke verdien av den fornybare energien fra vannkraftverkene. For å få mest mulig verdi ut av vannet vårt kreves det komplekse og gode planleggingssystemer og modeller. God visualisering av relevante data gjør det lettere å ta riktige beslutninger om hvordan vi skal styre produksjonen vår.

Vi søker nå mot ledende miljøer innen visualisering for å hente impulser som kan hjelpe oss i det videre arbeidet. I Bergen har vi sterke kompetansemiljø innen visualisering, matematikk, økonomi og optimering. I tillegg har det blitt etablert en ny nordisk klynge for spillutvikling som har hovedkontor i Bergen. I skjæringspunktet mellom disse ulike fagmiljøene kan det ligge spennende muligheter for utvikling av nye tjenester også til industrien.