Våre vassdrag

Vannet er den mest verdifulle fornybare energiressursen vi har.

I et evig kretsløp renner vannet fra magasinene i fjellet gjennom kraftverkene og ut i fjorden, før det fordamper og blir til regn som igjen fyller opp magasinene.

Vi har kraftverk i mange ulike vassdrag. I de fleste vassdragene lager vi strøm av det samme vannet i flere kraftverk på veien fra fjellet til fjorden. Under finner du oversikt over de ulike vassdragene våre.