Vannkraft varer evig

Vannkraft går aldri av moten. Faktisk er vannkraft minst like aktuelt som da vi begynte for hundre år siden. Tenk – vannmagasinene våre kan lagre like mye strøm som 250 millioner store Tesla hjemmebatterier. Slik sørger vi for at du har strøm når du trenger det.

I Norge er vi heldige som får nesten all strøm fra vannkraft.

Det som er så flott med store vannkraftverk er at vi kan lagre regnet i vannmagasinene våre. Strømmen kan da produseres når kundene trenger den. I fornybarfremtiden med mer vindkraft og solkraft blir denne egenskapen bare enda viktigere.

Med klimaendringene vil det bli mer ekstremvær. En kraftprodusent vil alltid bruke vannmagasinene smart og dermed redusere sannsynlighet for flom. Regulerbar vannkraft blir enda viktigere i fremtiden for å dempe flommer og redusere skader i lokalsamfunnet.


Visste du at vannkraften er litt din?

Hvert år går en stor del av våre inntekter til kommunene som har vært med å bygge ut vannkraften, og til lokalsamfunnet der våre vannkraftverk ligger. Pengene brukes til skoler, sykehjem og andre gode formål. Slik bidrar vannkraften til positiv utvikling lokalt der du bor.

Vestlandets største fornybarselskap

BKK har 38 vannkraftverk der vi eier minst 50 prosent. Hvert år produserer vi om lag 7,5 TWh. Det er like mye strøm som 15 prosent av alle norske husholdninger bruker.

Vi bryr oss om miljøet i vassdragene og gjør mange tiltak utover konsesjonsvilkårene og andre pålegg fra myndighetene. Sammen med forskere, fiskeinteressenter og grunneiere får vi frem viktig kunnskap, slik at vi kan gjennomføre gode miljøtiltak.